Ishonch telefoni
Ish vaqti: uzluksiz

+99866-233-24-96

Iqtisodiy ko'rsatkichlar

Iqtisodiy ko‘rsatkichlar

Primary tabs

                 Asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar

Т/р

Asosiy makro-iqtisodiy ko‘rsatkichlar...

2019 yil yanvar-dekabr
(haqiqatda)

2020 yil yanvar-mart(haqiqatda)

2020 yil yanvar-iyun
(haqiqatda)

2020 yil yanvar-sentyabr
(haqiqatda)

mlrd. so‘m

 %

mlrd. so‘m

%

mlrd. so‘m

%

mlrd. so‘m

%

1

Sanoat mahsuloti

6 807,6

109,9

1629,7

119,3

3422,6

91,8

5618,7

98,2

2

Iste’mol tovarlari

4 453,1

103,2

749,7

104,5

1948,2

89,5

3379,9

102,8

3

Hududiy sanoat

2032,8

118,3

410,9

117,8

979,9

96,5

1564,5

99,5

4

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari

257,7

99,6

23,4

101,8

93,6

98,1

179,6

102,2

5

Qurilish

1400,8

119,8

304,6

110,0

944,2

104,5

1442,1

107,5

6

Asosiy kapatalga investisiyalar

3314,1

120,9

454,7

79,1

2013,4

105,5

2990,9

102,0

7

Chakana savdo aylanmasi

3919,6

108,0

1064,0

116,4

3149,0

110,9

4663,1

106,5

8

Jami xizmatlar

7857,9

109,8

2133,5

112,6

3660,4

105,1

5801,2

105,3

                                   

                             Sanoat mahsulotlari

Ko‘rsatkichlar

O‘lchov

birligi

Миқдори

2018 yil

2019 yil

2020yil yanvar-sentyabr

Sanoat mahsuloti

mlrd. so‘m

5 852,1

6 827,1

5618,7

O‘tgan yilga nisbatan o‘sish sur’ati

%

111,8

110,5

98,2

Viloyatdagi ulushi

%

41,4

42,9

45,9

Aholi jon boshiga

ming so‘m

10 960,6

12 485,6

10243,0

Hududiy sanoat korxonalari hajmi

mln. so‘m

1664557,6

2032807,9

1564570,3

Jami sanoat hajmidagi ulushi

%

30,7

29,9

27,8

Faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalari

birlik

1 167

1 350

1546

shundan hajmsizlar soni

birlik

70

75

79

Kichik biznesning sanoatdagi ulushi

%

42,7

24,9

27,4

Korxonalar soni

birlik

1150

1333

1518

shundan:yirik korxonalar

birlik

17

17

28

Xalq iste’mol mollari ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari

mlrd. so‘m

3 463,6

3 767,0

3379,9

O‘tgan yilga nisbatan o‘sish sur’ati

%

107,0

103,2

102,8

Viloyatdagi ulushi

%

44,3

46,5

42,8

Aholi jon boshiga

ming so‘m

6 487,2

6 889,2

6162,0

         
         
         

Umumiy ma’lumotlar

Samarqand viloyati Samarqand shahri haqida umumiy ma’lumot

Viloyat

SAMARQAND

Shahar

Samarqand

Markazi

Samarqand  shahri

Tashkil topgan vaqti

Miloddan avvalgi  
VIII-VII asrlarda

Umumiy maydoni

0,12 ming.kv. km

Shaharlar soni

1 ta

   

Mahalla fuqarolari yig‘inlari soni

210 ta

shundan shahar mahallalari soni

210 ta

   
   

2020 yil 1 oktyabr holatidagi doimiy aholi soni

550800 kishi

shundan: shahar joylarda

550800 kishi

Erkaklar:

267500 kishi

Ayollar:

283300 kishi

Chegaradosh tumanlar

Samarqand, Pastdarg‘om, Jomboy, Tayloq, Oqdaryo

 

Asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar 2020 yil yanvar-sentyabr.

Qo‘rsatkich nomi

O‘lchov
birligi

Miqdori

O‘tgan yilga nisbatan o‘sish sur’ati, %

Sanoat mahsulotlari

mlrd. so‘m

5618,7

98,2

Xalq iste’mol mollari ishlab chiqarish

mlrd. so‘m

3379,9

102,8

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari

mlrd. so‘m

179,6

102,2

Asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalar hajmi

mlrd. so‘m

2990,9

102,0

       

shundan to‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el investisiyasi

mlrd. so‘m

154,9

40,3

Qurilish-pudrat ishlari

mlrd. so‘m

1442,0

107,5

Chakana tovar aylanmasi

mlrd. so‘m

4663,1

106,5

Jami xizmatlar hajmi

mlrd. so‘m

5801,2

105,3

       

Tashqi savdo aylanmasi

mln. AQSH dol.

480,9

113,3

Eksport

mln. AQSH dol.

66,8

84,5

Import

mln. AQSH dol.

414,1

105,6

       

 

Xizmat ko‘rsatish

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha
bozor xizmatlari ishlab chiqarish
(2020 yil yanvar-sentyabr oylari uchun)

 

 

Mln. so‘m

O‘sish sur’ati,
% da

Жамига нисбатан % да

 

 

 

 

Xizmatlar – jami

5 801 223,5

105,3

100,0

shu jumladan asosiy turlari bo‘yicha:

 

 

 

aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

499 057,5

109,4

8,6

moliyaviy xizmatlar

1 512 023,0

135,3

26,1

transport xizmatlari

1 042 462,8

92,6

18,0

shundan: avtotransport xizmatlari

964 572,8

106,5

16,6

yashash va ovqatlanish xizmatlari

224 219,1

83,4

3,9

savdo xizmatlari

1 199 101,5

102,8

20,7

ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar

105 727,3

92,1

1,8

ta’lim sohasidagi xizmatlar

310 838,2

103,1

5,4

sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

100 179,1

98,1

1,7

ijara xizmatlari

133 589,9

96,2

2,3

kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar

109 014,3

97,0

1,9

shaxsiy xizmatlar

159 996,7

91,4

2,8

me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar

174 712,3

84,5

3,0

boshqa xizmatlar

230 301,9

84,3

4,0

 
 
21-Aprel, 2022-yil | Ijtimoiy