АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАР 

 

САМАРҚАНД ШАҲРИНИНГ
 МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

 

 

                                        2019 ЙИЛ
                                   ЯНВАРЬ-МАРТ

 

                                   Қисқартма ва шартли белгилар

ЯҲМ

ялпи ҳудудий

маҳсулот

л.

литр

%.

фоиз

0,0

катта бўлмаган миқдор

млрд.

миллиард

м.

марта

млн.

миллион

кўрсаткичнинг йўқлиги

млн.АҚШ долл.

миллион АҚШ доллари

га.

гектар

кв.

квадрат

тн.

тонна

км.

километр

1), 2), 3)......

изоҳнинг мавжудлиги

м.

метр

 

 

 

 

 

мундарижа

 

Номи

бет.

 

 

Самарқанд ШАҲРИНИНГ харитаси ва асосий кўрстакичлари

4-5

 

 

I. ШАҲАРНИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

6-9

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

6-7

Ижтимоий кўрсаткичлар

8

II. КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИ-НИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ  

9-13

Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи

9-10

Кичик тадбиркорлик субъектлари (фермер хўжаликларисиз)

10-11-12

Хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар

12

Оилавий корхоналар

13

  III. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ҚУРИЛИШ

 

14-16

Асосий капиталга критилган инвестициялар

 

14

2019 йилнинг январь-мартида янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган турар–жой ва ижтимоий
соҳа объектлари

15

Қурилиш фаолияти

16

  IV. ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ

17-21

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши

 

17

2019 йил 1 март ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони

17-18

2019 йил январь-март ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари

19

Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби

20

V. ДЕМОГРАФИЯ ВА МЕҲНАТ БОЗОРИ        

21-24

Аҳоли сони

21

2019 йил январь-мартида аҳолининг табиий ва механик ҳаракати

22

2019 йил январь-мартда аҳолининг табиий ҳаракати

23

2019 йил январь-мартда аҳолининг миграция кўрсаткичлари

24

 

 

                         Самарқанд вилояти Самарқанд шаҳрининг  
                                                   
ХАРИТАСИ

 

Вилоят

Самарқанд

Шаҳар

Самарқанд

Маркази

Самарқанд шаҳри

Ташкил топган вақти

VI веке до н.э.

Умумий майдони, минг км2

0,12 минг.кв.км

Туманга бўйсунувчи шаҳарлар

х

Қишлоқ фуқаролари йиғинлари сони

х

Маҳалла фуқаролари йиғинлари сони

219

Қишлоқ аҳоли пунктлари

х

2019 йил 1 апрель ҳолатидаги доимий аҳоли сони, минг киши

538,2

             ш.ж.: эркаклар

260,4

                        аёллар

277,8

Вилоят марказигача бўлган масофа, км

-

Чегарадош вилоятлар

-

Чегарадош туманлар

Самарқанд, Пастдарғом, Жомбой, Тайлоқ, Оқдарё туманлари

 

 

  1. ШАҲАРНИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

 

 

 

 

 

                            Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

 

                         (2019 йилнинг январь-март ойларида)

 

Жами

Аҳоли жон бошига

 

млрд. сўм

2018 йилнинг
январь-
мартига
нисбатан
фоизда

минг сўм

2018 йилнинг
январь-
мартига
нисбатан
фоизда

 

Саноат

1339,5

131,0

2483,9

138,8

 

Истеъмол товарлари

700,9

100,7

1299,7

99,0

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

29,8

101,4

539,3

101,6

 

Асосий капиталга инвестициялар

331,8

59,2

615,2

58,2

 

Қурилиш ишлари

195,9

111,7

363,2

109,3

 

Чакана товар айланмаси

779,7

106,8

1445,2

105,0

 

Бозор хизматлари

1659,5

108,5

3077,1

106,8

                 

 

Ташқи савдо айланмаси
                                                                                        (млн. АҚШ доллари)

 

Ташқи савдо айланмаси

Экспорт

Импорт

Сальдо

 

2018 йилнинг январь-март ойларида  

148,9

25,5

123,4

-97,9

 

Самарқанд шаҳрининг Самарқанд вилояти билан солиштирма 
асосий иқтисодий кўрсаткичлари

 

(2019 йилнинг январь-март ойларида)

 

Ҳажми

млрд. сўм

2018 йилнинг
январь-
декабрига
нисбатан
фоизда

Самарқанд шаҳрининг вилоятда
тутган улуши, %да

Саноат

1339,5

131,0

43,4

Истеъмол товарлари

700,9

100,7

44,3

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

29,8

101,4

1,1

Асосий капиталга инвестициялар

331,8

59,2

36,7

Қурилиш ишлари

195,9

111,7

33,3

Чакана товар айланмаси

779,4

106,8

29,5

Бозор хизматлари

1659,5

108,5

63,2

    Ташқи савдо  айланмаси

148,9

134,2

37,3

Экспорт

25,5

130,9

30,9

Импорт

123,4

134,8

38,9

 

Ижтимоий кўрсаткичлар

 

 

Сони

Коэффициенти,
1000 аҳолига нисбатан

01.04.2018 йил

01.04.2019 йил

01.04.2018 йил

01.04.2019 йил

         

 

Доимий аҳоли сони, йил охирига (минг киши)

531,5

540,4

-

-

 

 

 

 

Аҳолининг табиий ўсиши (киши)

1476

1707

11,2

12,8

 

Туғилганлар (киши)

2099

2399

16,0

18,0

 

Вафот этганлар (киши)

623

692

4,8

5,2

 

Гўдаклар ўлими
    (
1 ёшгача болалар) (киши)

31

42

12,5

15,7

 

Тузилган никоҳлар (киши)

477

522

3,6

3,9

 

Никохдан ажралишлар
   
(киши)

250

176

1,9

1,3

 

Кўчиб келганлар (киши)

1186

1008

9,1

7,6

 

Кўчиб кетганлар (киши)

755

550

5,8

4,1

 

Иқтисодий фаол аҳоли
     (минг киши)

259,9

-

-

-

 

Иш билан бандлар
     (минг киши)

235,9

-

-

-

 

Ишга жойлаштиришга муҳтожлар (ишсизлар) сони   
   (минг киши)

1011

1683

-

-

 

Ишсизлик даражаси, %

9,2

-

-

-

 

Ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи
     (минг сўм)

1483,8

2027,1

-

-

 

 

 

  1. КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ  

 

 

 

 

 

1.1 Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи

 

Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри маълумотларига кўра,
2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 9147 тани ташкил қилиб, шундан 8739 таси ёки 95,5 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми савдо 2324 та (25,4 фоизи), саноат 1550 та                   (16,9 фоизи), қурилиш  914 та (10,0 фоизи), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 975 та (10,6 фоизи) ва қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 156 та (1,7 фоизи) соҳаларига тўғри келади.

2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар иқтисодий фаолият турлари бўйича

 

Рўйхатга
олинганлар

Фаолият
кўрсатаётганлар

бирлик

якунга нисбатан фоизда

бирлик

якунга нисбатан фоизда

 

 

 

 

 

      Жами

9147

100

8739

100

шу жумладан:

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

156

1,7

139

1,6

саноат

1550

16,9

1480

16,9

қурилиш

914

10,0

865

9,9

савдо

2324

25,4

2231

25,5

ташиш ва сақлаш

393

4,3

369

4,2

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

975

10,6

939

10,7

ахборот ва алоқа

213

2,3

204

2,3

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

283

3,1

275

3,1

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

2339

25,7

2237

25,8

 

 

 

Рўйхатга олинган корхоналар умумий сонининг 7,8 фоизи давлат ва 92,2 фоизи нодавлат мулки шаклидаги корхоналар ҳисобланади.

 

 

Рўйхатга олинган юридик шахсларни ташкилий-ҳуқуқий шакллари
 (2019 йил 1 апрель ҳолатига, умумий сонига нисбатан фоиз ҳисобида)

 

 


Рўйхатга олинган нодавлат ташкилий-ҳуқуқий шакллари 
 
(умумий сонига нисбатан фоиз ҳисобида)

 

2019 йил январь-мартда жами 1001  та янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган (шундан, кичик бизнес субъектлари 972 та). 

Иқтисодий фаолият турлари бўйича янги рўйхатга олинган корхона
ва ташкилотларнинг 45,3 фоизи савдо, 7,5 фоизи қурилиш, 15,5 фоизи саноат,             13,1 фоизи яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларга ҳамда 1,8 фоизи қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигига тўғри келади.

Ҳисобот даврида 103 та корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилган бўлиб, улардан 12 таси (жами фаолияти тугатилганларнинг 11,6 фоизи) ихтиёрий тугатилиш тартибини қўллаш орқали тугатилган.

1.2 Кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

 

Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри маълумотларига кўра,  
2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз) сони 7774 тани ташкил қилиб, шундан 7450 таси ёки 95,8 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектларининг асосий қисми савдо 2307 та (30,0 фоизи), саноат 1535 та                  (19,7 фоизи),  қурилиш  909 та (11,7 фоизи), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 970 та (12,5 фоизи)  ҳамда қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 142 та (1,8 фоизи) соҳаларига тўғри келади.

2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолият турлари бўйича сони(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

 

Рўйхатга
олинганлар

Фаолият
кўрсатаётганлар

бирлик

якунга нисбатан фоизда

бирлик

якунга нисбатан фоизда

 

 

 

 

 

      Жами

7774

100

7450

100

шу жумладан:

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

142

1,8

130

1,7

саноат

1535

19,7

1466

19,7

қурилиш

909

11,7

860

11,5

савдо

2307

29,7

2214

29,7

ташиш ва сақлаш

378

4,9

354

4,7

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

970

12,5

934

12,5

ахборот ва алоқа

209

2,7

200

2,7

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

223

2,9

218

2,9

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

1101

14,1

1074

14,6

 

1.3. Ташкил этилган ва тугатилган кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

 

 

Ташкил этилган

Тугатилган

2018 й январ-март

2019 й январ-март

2018 й январ-март

2019 й январ-март

 

 

 

 

 

      Жами

339

972

101

97

шу жумладан:

       

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

13

18

1

1

саноат

47

155

19

20

қурилиш

72

74

17

11

савдо

72

454

38

25

ташиш ва сақлаш

13

26

2

5

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

50

131

9

16

ахборот ва алоқа

10

24

2

5

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

19

13

1

2

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

43

77

12

12

 

         1.4 Хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар

 

Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри маълумотларига кўра,
2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига рўйхатга олинган хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар  сони 226 тани ташкил қилиб, 221 таси фаолият кўрсатиб келмоқда.

2018 йил январь-мартдаь ойларида 19 та хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар ташкил этилган бўлса, 3 та корхона тугатилган.

1.5 Оилавий корхоналар тўғрисида маълумот

2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига Самарқанд шаҳрида жами 1048 та оилавий корхона рўйхатдан ўтган бўлиб, ўтган йилга нисбатан 429 тага, фаолият кўрсатаётганлари эса 1025 тани ташкил этиб, 426 тага кўпайганлиги кузатилган. 

 

 

Рўйхатга
олинган

Фаолият
кўрсатаётган

01.04.2018 й

01.04.2019 й.

01.04.2018 й

01.04.2019 й.

 

 

 

 

 

Самарқанд вилояти

1816

3316

1755

3204

Самарқанд ш

619

1048

599

1025

Вилоятдаги улуши, %

34,1

31,6

34,1

32,0

 

III. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА   ҚУРИЛИШ

 

 

 

 

2019 йил январь–мартда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми миллий валютада 331,8 млрд. сўмни (АҚШ доллари эквивалентидаги ҳажми – 0,04 миллиард АҚШ долларини) ёки 2018 йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 59,2 фоизни ташкил қилди.

 

Ижтимоий соҳа объектларини қуриш

Уй–жой қурилишида 0,6 млрд.сўмлик инвестициялар ўзлаштирилди
ёки жами инвестициялар хажмининг 0,2 фоизини ташкил қилди.

2019 йилнинг январь-мартида янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган турар–жой ва ижтимоий соҳа объектлари

 

 

Барча манбалар ҳисобидан

фойдаланишга топширилди

2018 йил
январь–мартига нисбатан фоизда

жами

шу жумладан қишлоқ жойларда

жами

шу жумладан қишлоқ жойларда

 

 

 

 

 

Уй–жой, умумий майдони минг.кв.м

28,3

-

8,8 м

-

ундан:
якка тартибдаги уй–жойлар

0,7

-

21,9

-

якка тартибдаги уй–жойлар
намунавий лойиҳалар бўйича
шаҳар ва қишлоқ жойларда

27,6

-

-

-

Касалхоналар, ётоқ ўрни

-

-

-

-

Умумий таълим ва махсус мактаблар, ўқувчилар ўрни

-

-

-

-

Сув тармоқлари, км

-

-

-

-

Газ тармоқлари, км

-

-

-

-

2019 йил январь–мартда умумий майдони 28,3 минг кв.м. бўлган
26 та уй (кўп қаватли) ёки 26 та квартира (2018 йилнинг январь–мартига нисбатан
8,8 марта кўп) уй–жой фойдаланишга топширилди.

Қурилиш фаолияти

2019 йил январь–мартда 195,9 млрд. сўмлик қурилиш ишлари бажарилиб, ўсиш суръати 2018 йилнинг январь–мартига нисбатан 111,7 фоизни ташкил этди.

 

IV ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ

 

 

 

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг
хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши

Ҳосил йиғими. 2019 йил январь-март ойларида барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 20,2 тонна сабзавотлар (2018 йилга нисбата 101,0 фоизга кўп), - тонна мева ва резаворлар (- фоизга кўп) етиштирилди.

Чорвачилик. 2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 109,8 фоизни (жами 6126 бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 109,8 фоизни (3482 бош), қўй ва эчкилар 100,0 фоизни (6248 бош) ташкил қилди.

2019 йил 1 апрель ҳолатига чорва моллари
ва паррандалар бош сони

 

 

 бош

Ўсиш сурати,
%

 

 

 

Йирик шохли қорамоллар

6126

109,8

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

-

-

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

5824

109,6

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

302

115,3

улардан сигирлар

3482

109,8

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

-

-

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

3421

109,8

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

61

108,9

Қўй ва эчкилар

6248

100,0

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

-

-

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

5682

102,0

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

566

83,6

Отлар

59

105,4

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

-

-

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

41

107,9

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

18

100,0

Паррандалар

409952

103,0

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

-

-

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

91547

113,3

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

318405

100,3

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 95,1 фоизни, фермер хўжаликларида эса 0 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 98,2 ва 0 фоизни, қўй ва эчкилар 90,9 ва
0 фоизни, отлар 69,5 ва 0 фоизни, паррандалар 22,3 ва 0 фоизни ташкил этди.

2019 йилнинг январь-мартида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 281 тонна гўшт (2018 йилнинг январь-мартга нисбатан 102,6 фоизга кўп), 233 тонна сут (105,9 фоизга кўп),12377 минг дона тухум (105,0 фоизга кўп) ишлаб чиқарилди.

 

2019 йил январь-март ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари

 

миқдори

Ўсиш сурати,%

 

 

 

Гўшт (тирик вазнда), тонна.

281

102,6

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

-

-

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

191

102,7

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

90

102,3

Сут, тонна.

233

105,9

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

-

-

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

206

106,2

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

27

103,8

Тухум, минг дона

12377

105,0

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

-

-

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

1179

196,2

Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга

оширувчи ташкилотлар

11198

           100,1

 

 

 

 

 

Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби

(ишлаб чиқариш умумий ҳажмига нисбатан фоиз ҳисобида)

 

 

V.   ДЕМОГРАФИЯ ВА МЕҲНАТ    БОЗОРИ

 

 

 

 

Дастлабки маълумотларга кўра, Самарқанд шаҳарида 2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига доимий аҳоли сони 540,4 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан         2,2 минг кишига ёки 0,4 фоизга кўпайди.

Доимий аҳоли сони

(2019 йил 1 апрель ҳолатига, минг.киши)

 

Жами аҳоли сони

шу жумладан:

Жами аҳоли

сонидан:

эркаклар

аёллар

шаҳар аҳолиси

қишлоқ аҳолиси

 

 

 

 

 

 

    Вилоят

3813,6

1916,8

1896,8

1419,5

2394,1

Самарқанд ш

540,4

261,3

279,1

540,4

0,0

Улуши, %

14,2

13,6

14,7

38,1

0,0

 

 2019 йил январь-мартда аҳолининг табиий ҳаракати

 

 

 

киши

ҳар 1000 аҳолига, нисбатан

2018й.

2019й.1)

ўсиш,
камайиш

2018й.

2019й.1)

 

 

 

 

 

 

Туғилганлар

2099

2399

300

16,0

18,0

Ўлганлар

623

692

69

4,8

5,2

Табиий ўсиш

1476

1707

231

11,2

12,8

Никоҳлар

477

522

45

3,6

3,9

Ажралишлар

250

176

-74

1,9

1,3

 

2019 йил январь-мартда аҳолининг табиий ҳаракати
(киши)

Туғилиш даражаси. 2019 йилнинг январь-мартда туғилганлар сони
2399 кишини ташкил қилди ва 2018 йилнинг шу даврига (2099 киши) нисбатан 
300 тага кўпайди. Туғилиш коэффициенти мос равишда 18,0 промиллени ташкил қилди ва 2018 йилнинг шу даврига (16,0 промилле).

Ўлим даражаси. 2019 йилнинг январь-мартда ўлганлар сони 692 кишини ташкил қилди ва 2018 йилнинг шу даврига (623 киши) нисбатан 69 тага кўпайди.
Мос равишда ўлим коэффициенти 5
,2 промиллени ташкил қилди (2018 йил январь-мартда 4,8 промилле).

Никоҳ ва ажралишлар. 2019 йилнинг январь-декабрида ФҲДЁ органларида
522 та никоҳлар ва 176 та ажралишлар рўйхатга олинди. Минг аҳолига нисбатан
3,9 промиллени никоҳ (2018 йилнинг тегишли даврида 3,6 промилле) ва 1,3 промиллени ажралишлар (2018 йилнинг тегишли даврида 1,9 промиллени) тўғри келади.

Миграция. Дастлабки маълумотларга кўра, 2019 йилнинг январь-март ойларида туман бўйича кўчиб келганлар сони 1008 кишини, шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 550 кишини ташкил қилди. Миграция қолдиғи
458 кишига (2018 йилнинг шу даврида 431 киши) тенг бўлди.

2019 йилда аҳолининг миграция кўрсаткичлари
(киши)

 

Келганлар

Кетганлар

Миграция салдоси

2018й.

2019й.

2018й.

2018й.

2018й.

2019й.

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят

3549

2695

4660

4021

-854

-639

 

Самарқанд

1186

1008

755

550

-178

-205

 

Вилоятдаги улуши, %

33,4

37,4

16,2

13,7

-

-

 

                         

 

2019 йил январь-мартда аҳолининг миграция кўрсаткичлари

(киши)

 

 

САМАРҚАНД ШАҲРИНИНГ

МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
2019 ЙИЛ ЯНВАРЬ-МАРТ

 

Нашрга  масъул:

Самарқанд вилоят статистика бошқармаси
 тел.
(371) 230-85-20, (366) 235-58-95

 

Самарқанд вилоят статистика бошқармаси

Самарқанд  ш., У.Турсунов кўчаси, 82

www.samstat.uz

 


1) дастлабки маълумот

2015-2019 © Maked by: SAKTRM