Iqtisodiy ko‘rsatkichlar

Asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar

 

Т/р

Asosiy makro-iqtisodiy ko'rsatkichlar

2017 yil yanvar-dekabr
(haqiqatda)

2018 yil yanvar-mart
(haqiqatda)

2018 yil yanvar-iyun
(haqiqatda)

2018 yil yanvar-sentyabr
(haqiqatda)

2018 yil yanvar-dekabr
(haqiqatda)

mlrd.so'm

%

mlrd.so'm

%

mlrd.so'm

%

mlrd.so'm

%

mlrd.so'm*

%

1

Yalpi hududiy maxsulot

18 319,5 

102,5 

3 584,8 

103,0 

9 118,3 

102,4 

15 622,9 

102,9 

22 098,2 

103,0 

2

Sanoat mahsuloti

9 167,7 

104,5 

2 314,0 

98,4 

5 008,9 

100,8 

8 014,8 

106,2 

11 920,8 

106,0 

3

Iste'mol tovarlari

5 579,6 

97,7 

1 050,3 

102,4 

2 554,0 

106,8 

5 039,2 

108,1 

6 236,9 

105,4 

4

Hududiy sanoat

4 344,9 

106,5 

966,3 

100,2 

2 188,1 

103,2 

3 460,9 

104,4 

4 673,2 

103,7 

5

Qishloq xo'jalogi mahsulotlari

9 088,2 

101,4 

565,4 

102,0 

3 479,9 

100,5 

7 723,6 

97,5 

9 864,6 

102,1 

6

Qurilish

2 351,1 

95,6 

509,7 

106,1 

1 553,8 

109,0 

2 142,1 

109,6 

2 587,5 

110,1 

7

Asosiy kapitalga investitisiyalar

3 307,1 

89,9 

676,8 

103,4 

2 469,8 

121,9 

4 015,2 

135,1 

5 320,1 

104,5 

8

Chakana savdo aylanmasi

9 017,2 

101,2 

2 223,3 

101,0 

5 462,5 

104,1 

7 821,0 

105,5 

10 514,8 

105,2 

9

Jami xizmatlar

8 237,6 

104,9 

2 150,4 

106,1 

4 473,4 

106,3 

7 115,8 

108,2 

9 566,8 

107,1 

2015-2019 © Maked by: SAKTRM