Sanoat va ishlab chiqarish

 

Sanoat va ishlab chiqarish

Ko‘rsatkichlar

o‘lchov birligi

Miqdori

2016 yil

2017 yil

2018 yil

Sanoat mahsulotlari

mlrd. So‘m

3111,2

3792,2

5427,7

O‘tgan yilga nisbatan o‘sish sur’ati

%

104,9

102,3

107,5

Viloyatdagi ulushi

%

41,8

41,0

45,7

Aholi jon boshiga

ming so‘m

5958,1

7200,0

10166,2

Xududiy sanoat korxonalari hajmi

mlrd. So‘m

1125,4

1060,3

1663,6

Jami sanoat hajmidagi ulushi

%

36,2

28,0

30,7

Faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxoanlari

birlik

989,0

1150,0

1333,0

Kichik biznesning sanoatdagi ulushi

%

39,3

32,3

39,0

Korxonalar soni

birlik

1087,0

1219,0

1407,0

shundan, yirik korxonalar

birlik

18,0

17,0

17,0

Xalq iste’moli mollari ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari

mlrd. So‘m

2019,4

2295,1

3255,6

O‘tgan yilga nisbatan o‘sish sur’ati

%

107,8

107,6

107,0

Viloyatdagi ulushi

%

64,9

60,5

60,0

Aholi jon boshiga

mln.so‘m

3871,5

4357,3

6097,7